Om MI-skolen

Disse prinsippene og arbeidsmetoden føddes og vokste hurtig frem hos meg da jeg begynte som lærer i 1978. Grunnen var at jeg måtte undervise grupper med 30 elever på ungdomstrinnet og et av mine fag var teknisk valgfag: Tøffe, skoletrette gutter som ikke gadd å lese og hadde bestemt seg for at alle timer skulle saboteres for å gjøre skoledagen mer spennende. Det gjaldt å overleve.

Konsekvensen ble at elevene jobbet frivillig både i helger og ferier, karaktersgjennomsnittet gikk opp med 300-400% for enkelte elever og klassegjennomsnittet gikk opp med 20-25%. Men viktigst var at alle elevene fikk bedre selvbilde og selvtillit.

De ti intelligensene er: Logikk, språk, motorikk, sosial intelligens, selvinnsikt, romstenking, intuisjon, musikalitet, hukommelse og kretaivitet (problemløsning). Det siste er koden til det som kalles ADHD/ADD.

Prinsippet om de Mange Intelligensene (på eng Multiple Intelligences), sier at vi alle har ti Intelligenser, at noen av dem er sterke , mens andre er svakere. Dette oppfatter vi i dag som en selvfølge. Men hva er de ti Intelligensene? Hvordan gjenkjenner vi dem? Hvem er vi sterke/svake i? Og hva kan vi bruke dette til?

I utgangspunkt var metoden bare tenkt brukt i undervisning, men etter hvert så jeg at alle har bruk for denne kunnskapen, både på jobb og privat.
For lærere er dette et komplett pedagogisk verktøy som forenkler undervisningen og øker tilfredsheten både blant lærere og elever. For foreldre: En metod for å hjelpe sine barn til å utvikle seg optimalt. På arbeidsplassen: For å øke forståelsen om hva man kan forvente av kolleger og ansatte.

Metodene beskrives i detalje i boken Våre ti Intelligenser – Multiple Intelligences i praksis (Fagbokforlaget). Bestill her.

ADHD - Å forstå MI-prinsippene er første steg på veien til å hjelpe mennesker som viser tendenser til/er diagnostisert ADHD. Mer om dette i kurset ADHD uten medisiner.

---

Bokens tittel er Våre ti Intelligenser – Multiple Intelligences i praksis. (Fagboksforlag) er en omarbeidet og mer omfattende nyutgivelse av en tidligere utgitt bok (Jeg intelligent? Ja!, Libretto forlag 2002). Utgivelse er nå planlagt på følgende språk: Svensk, dansk, engelsk, tysk og portugisisk.

Boken viser at vi er gode på to intelligenser og dårligere på to andre, og hvordan man kan finne frem og utvikle disse.

For lærere:En lærer som kan evaluere en elevs sterke/svake sider kan:
- stille større krav enn vanlig til kunnskap som er koblet til de sterke sidene,
- stille mindre krav til kunnskap som har med de svake sidene å gjøre, og
- stille normale krav til resten.

På denne måten kan lærere/foreldre tilpasse all form for opplæring til individets kapasitet.

Konsekvenser
For eleven:
Mindre prestasjonsangst som en konsekvens av bedre resultater, mindre frustrasjoner, mer harmoni, arbeidsmotivasjon og arbeidsglede. Bedre selvtillit og selvbilde.

For læreren:
Mindre frustrasjoner fordi følelsen av utilstrekkelighet blir borte, mer harmoni i jobben og mer glede når man ser eleven vokse som person.