Startside

MI-skolens teori om mange intelligenser (MI) har mange anvendelsesområder, og vi hevder at alle vil ha nytte av å kjenne til hvordan menneskers intelligens varierer - ikke når det gjelder grad, men når det gjelder type. I skolen og næringslivet er det imidlertid ekstra mye å hente på å kjenne til MI-skolen:

  • I skoler er det helt avgjørende å tilpasse undervisning og arbeid med barn etter deres forutsetninger, noe denne teorien muliggjør
  • I næringslivet vil enhver leder kunne dra nytte av å identifisere styrkene til sine ansatte, og ved å arbeide målrettet med en slik kartlegging vil man også være i stand til å bygge mer effektive team

På denne siden kan du lese mer om MI-skolen og våre kurs. Ta gjerne kontakt på e-post kontakt@mi-skolen.no dersom du har spørsmål!

NYTT

Privatleksjoner i matematikk, naturfag, engelsk, portugisisk.
Etter hvert kan vi tilby støtte for dyslektikere.
Kontakt oss